Företagarna och IFS bjuder in till Inspirations-
seminarium

Det ska vara enkelt att driva företag!

Vad behöver du hjälp med?
– Företagarna och IFS kan hjälpa dig.

  • Besök vårt kostnadsfria seminarium
  • Hur svårt ska det vara? Lyssna till framgångsrika företagare.
  • Lär dig fördelarna med att tillhöra en organisation som Företagarna och IFS.

Som egen företagare står man ofta inför svåra frågor och ännu svårare beslut.
Speciellt om man har sitt ursprung utanför Sveriges gränser. Kanske är språket ett hinder?
Eller behöver Du veta mer om svenska lagar, regler och offentliga upphandlingar?

Företagarna och stiftelsen IFS, Internationella Företagarföreningen i Sverige,
har nu förenat sina krafter och vill informera om vilken hjälp Du som företagare med
utländsk bakgrund kan få. Den hjälpen är faktiskt inte långt bort.

Tillsammans vill vi skapa en plattform för nya affärer. Bland annat står många svenska
företag inför generationsskifte och behöver nya krafter som ska ta över.
Det här är en marknad där företagare med utländsk bakgrund kan komma att spela
en väldigt viktig roll. Vi vill stärka Ditt nätverk och komma med idéer för framtiden!

Intervju i KanalGlobal om satsningen Globalt företagande

För ytterligare information, var god kontakta Daniel Ritter, Företagarna, 08-406 18 20, daniel.ritter@foretagarna.se

Naturligtvis är seminariet kostnadsfritt.
Välkomna.